El Faro de Luz anima a sus miembros a buscar a Dios diariamente con el Diario Caminar.
Dios bendiga tu lectura este dia.

December 1-15 • Diciembre 1-15

Dia 336: ViernesDiciembre 1
Español: 1 Corintios 12, 13, 14
English: 1 Corinthians 12, 13, 14

Dia 337: SabadoDiciembre 2
Español: 1 Corintios 15, 16
English: 1 Corinthians 15, 16

Dia 338: DomingoDiciembre 3
Español: 2 Corintios 1, 2, 3, 4
English: 2 Corinthians 1,2, 3, 4

Dia 339: LunesDiciembre 4
Español: 2 Corintios 5, 6, 7, 8, 9
English: 2 Corinthians 5, 6, 7, 8, 9

Dia 340: MartesDiciembre 5
Español: 2 Corintios 10, 11, 12, 13
English: 2 Corinthians 10, 11, 12, 13

Dia 341: MiercolesDiciembre 6
Español: Romanos 1, 2, 3
English: Romans 1,2, 3

Dia 342: JuevesDiciembre 7
Español: Romanos 4, 5, 6, 7
English: Romans 4, 5, 6, 7

Dia 343: ViernesDiciembre 8
Español: Romanos 8, 9, 10
English: Romans 8, 9, 10

Dia 344: SabadoDiciembre 9
Español: Romanos 11, 12, 13
English: Romans 11, 12, 13

Dia 345: DomingoDiciembre 10
Español: Romanos 14, 15, 16
English: Romans 14, 15, 16

Dia 346: LunesDiciembre 11
Español: Hechos 20, 21, 22, 23
English: Acts 20, 21, 22, 23

Dia 347: MartesDiciembre 12
Español: Hechos 24, 25, 26
English: Acts 24, 25, 26

Dia 348: MiercolesDiciembre 13
Español: Hechos 27, 28
English: Acts 27, 28

Dia 349: JuevesDiciembre 14
Español: Colosenses 1-4; Filemón 1
English: Colossians 1-4; Philemon 1

Dia 350: ViernesDiciembre 15
Español: Efesios 1, 2, 3, 4, 5, 6
English: Ephesians 1, 2, 3, 4, 5, 6